Diensten

John de Theoloog in stilte. Palekh, begin van de XX eeuw.

De Goddelijke Liturgie wordt gewoonlijk op zondag (en eerder sporadisch op zaterdag) gevierd (aanvang 10u30). Onder voorbehoud van bijzondere omstandigheden.

Gelieve het dienstenrooster te willen raadplegen (pdf-file).

Liefst voor of tijdens, maar ook na elke Goddelijke Liturgie is er mogelijk tot biechten.

De liturgische taal is het Kerkslavisch. Mits enige aandacht en een regelmatige aanwezigheid kan elkeen, ook een Nederlandstalige, deze rijke traditie leren waarderen. Biechten kan altijd in uw moedertaal.

We volgen de Oude of Juliaanse kalender voor alle feesten.