• Klooster van St. John de Theoloog in Griekenland
  • Heilige Apostel en Evangelist John de Theoloog en zijn leerling Prochorus
  • De grot van de Apocalyps, Patmos
Fresco 'het laatste avondmaal', Vatopedi klooster, het begin van de 14e eeuw, de schilder Manuel Panselin. (John 13:23)

ICOON VAN DE DAG 28 maart 2017


Parochie van St. John de Theoloog in Oostende

Beste Broeders en Zusters!

Dienst wordt uitgevoerd iedere week op zaterdagavond om 17:00 All-Night Vigil (Vespers en Matins), zondag (of zaterdag) om 10:00 uur. Zie het uurrooster op de volgende pagina Diensten.

Jurisdictie: Russisch-Orthodoxe Kerk (Patriarchaat van Moskou).

Bisdom: Brussel/België.

Hoofd van het bisdom: aartsbisschop Simon van Brussel en België.

Liturgische taal: Kerkslavisch.

Bekentenis in de avond of voor de communie.

Doop, huwelijk, gebedsdiensten voor de gezondheid, herdenkingen en andere religieuze riten worden uitgevoerd na het einde van de liturgie.

Parochie Adres : Graaf de Smet de Naeyerlaan 24
Kapel "OLV Onbevlekt"
8400 - Oostende

Hartelijke groeten,
Rector : Aartspriester Gennadiy Katamashvili

Beste Broeders en Zusters van Oost- и West-Vlaanderen!

Onze parochie bestaat al 11 jaar. Maar wij hebben geen eigen kerk daarom eredienst vindt plaats in een van de kamers van de katholieke kerk. Het is zelden vrij en dus de eredienst onregelmatig. Daarnaast is er geen ruimte om met de kinderen te werken en de kinderen kunnen geen orthodoxe godsdienstles volgen.

Daarom hebben we uw handtekening nodig voor de officiële registratie van de parochie. Na registratie, zullen we in staat zijn om te huren of te kopen ons eigen gebouw in Oostende. Wij vragen u om de parochie te steunen! Formulieren voor het verzamelen van handtekeningen, kunt u zien in de kerk tijdens de eredienst.

"Wie iets schenkt ter ere van God, die zal van God een beloning ontvangen. Niet van de mensen. Er staat geschreven: God is Heilig en Rechtvaardig en Hij zal ons naar onze daden beoordelen en belonen."
(de Heilige starets Ambrosius van Optina)