Catechese

Zondagschool

Lessen tijdelijk afgelast vanwege coronavirus (COVID-19)

Orthodox godsdienstonderwijs

Иоанн Богослов. Икона церкви села Кривое, XIV в. Третьяковская галерея.

Uw schoolgaande kinderen kunnen ook orthodoxe godsdienstles volgen tijdens de schooluren. Deze mogelijkheid bestaat in het Gemeenschapsonderwijs.

Aanvragen gebeuren het best tijdens de grote vakantie (ten laatste tijdens de eerste week van het schooljaar). Geen enkele school kan uw aanvraag weigeren.

Neem bij vragen contact op met de rector van de kerk (aartspriester Gennady)

Bibliotheek

We hebben in onze parochie een kleine verzameling boeken en DVD’s. Het ontlenen van dit materiaal is gratis.
De bibliotheek is toegankelijk 30 minuten voor en na de diensten.

Een 'uitgelezen' boek kan ook een andere mens verlichten. De kerkgemeenschap dankt U van harte voor een bijdrage, een boek, een artikel.

Zie de catalogus (pdf-bestand).

Nuttige en interessante links: