Catechese

Alexandra P-J.
Alexandra P-J.

Wij verwelkomen onze schoolkinderen. Ze kunnen leren over het leven en heilig geloof van de Orthodoxe Kerk.

Op regelmatige tijdstippen wordt er catechese gegeven voor onze kinderen.

De uitnodiging volgt gebruikelijk na de Zondagdienst, de week vóór de vólgende catechese.
Soms vindt de catechese plaats na de Goddelijke Liturgie, in Oostende ; soms gaan we ten huize van Alexandra P-J., in Brugge.

Catechese
Catechese

Alexandra spreekt Nederlands en Russisch en kan gecontacteerd worden op het nummer 0487.710.512.


ORTHODOX GODSDIENSTONDERWIJS

Иоанн Богослов. Икона церкви села Кривое, XIV в. Третьяковская галерея.

Uw schoolgaande kinderen kunnen ook orthodoxe godsdienstles volgen tijdens de schooluren. Deze mogelijkheid bestaat in het Gemeenschapsonderwijs. Meer informatie op het telefoonnummer: 09.225.47.18 (bij Vader Dominique Verbeke, inspecteur-adviseur voor het orthodox godsdienstonderwijs).

Aanvragen gebeuren het best tijdens de grote vakantie (ten laatste tijdens de eerste week van het schooljaar). Geen enkele school kan uw aanvraag weigeren.

Voor eventuele vragen kunt u terecht op: : www.orthodoxonderwijs.be.