Uw werken, o Heer, zijn onsterfelijk. En uw wegen zijn ondoorgrondelijk, en ze zijn allemaal in dezelfde richting.