• Convent of St. John the Theologian in Greece
  • Holy Apostle and Evangelist John the Theologian and his disciple Prochorus
  • Cave of the Apocalypse, Patmos
Фреска 'Fresco ' The Last Supper ', Vatopedi monastery, the beginning of the 14th century, the painter Manuel Panselin. (John 13:23)

ICON OF THE DAY Oct. 20, 2016


Parish of St. John the Theologian in Ostend

Beste Broeders en Zusters!

Goddelijke Liturgie vindt plaats elke week op zondag (of zaterdag) om 10.30 uur. Zie het uurrooster op de volgende pagina Diensten.

Jurisdictie: Russisch-Orthodoxe Kerk (Patriarchaat van Moskou).

Bisdom: Brussel/België.

Hoofd van het bisdom: aartsbisschop Simon van Brussel en België.

Liturgische taal: Kerkslavisch.

Bekentenis om 10.00 uur of vóór de communie.

Doop, huwelijk, gebedsdiensten voor de gezondheid, herdenkingen en andere religieuze riten worden uitgevoerd na het einde van de liturgie.

Parochie Adres : Graaf de Smet de Naeyerlaan, 24 (Rachel Lancsweertplein) kapel "Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt", 8400 Oostende, België.

Hartelijke groeten,
Rector : Aartspriester Gennadiy Katamashvili

Beste Broeders en Zusters van Oost- и West-Vlaanderen!

Onze parochie bestaat al 11 jaar. Maar wij hebben geen eigen kerk daarom eredienst vindt plaats in een van de kamers van de katholieke kerk. Het is zelden vrij en dus de eredienst onregelmatig. Daarnaast is er geen ruimte om met de kinderen te werken en de kinderen kunnen geen orthodoxe godsdienstles volgen.

Daarom hebben we uw handtekening nodig voor de officiële registratie van de parochie. Na registratie, zullen we in staat zijn om te huren of te kopen ons eigen gebouw in Oostende. Wij vragen u om de parochie te steunen! Formulieren voor het verzamelen van handtekeningen, kunt u zien in de kerk tijdens de eredienst.

Wij vragen uw steun voor de bouw van een Russisch-Orthodoxe Kerk in de stad Oostende, België.
U kunt overschrijving maken op het rekeningnummer:
ING: 363-4780042-19
IBAN: BE39 3634 7800 4219 BIC: BBRUBEBB
Alle namen van de personen voor wie U wil dat wij wekelijks bidden, kunt U in het vakje "mededeling" noteren.

"Wie iets schenkt ter ere van God, die zal van God een beloning ontvangen. Niet van de mensen. Er staat geschreven: God is Heilig en Rechtvaardig en Hij zal ons naar onze daden beoordelen en belonen." (de Heilige starets Ambrosius van Optina)